PROPUESTA DE RECALENDARIZACIÓN

 ASUNTO :  RECALENDARIZACION
ANEXO01_REC_CLASES_IE BLANCO Descargue Aqui
ANEXO01_REC_CLASES_IE JEC Descargue Aqui
ANEXO01_REC_CLASES_IE PRIMARIA DIA COMPLETO Descargue Aqui
ANEXO01_REC_CLASES_IE PRIMARIA HORARIO EXTENDIDO Descargue Aqui
REC_CLASES_IE INICIAL Descargue Aqui
DIRECTIVA Nº 16 Descargue Aqui